Rečnik srpskih reči i izraza

circenzijse igre

circenzijse igre - značenje

  • cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinjama, utakmice na konjima i kolima (najomiljenija zabava Rimljana); panem et circenzes (l. panem et circenses) "hleba i igara", uzvik rimskog naroda da mu se dade hrana i carkuske igre, a on više ne traži (u doba propadanja).