Rečnik srpskih reči i izraza

cirkle

cirkle - značenje

  • naprave potrebne za geometrijsko crtanje, nar. za crtanje u nacrtnoj geometriji.