Rečnik srpskih reči i izraza

cirkokumulusi

cirkokumulusi - značenje

  • pl. meteoreološki: oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizovima ili kao stada belih ovaca.