Rečnik srpskih reči i izraza

cirkulacioni papiri

cirkulacioni papiri - značenje

  • trgovački: menice, kreditna pisma i sl. (kao zamena gotovnog novca za izvesno vreme i bez sigurne podloge koja bi jamčila njihovu isplatu).