Rečnik srpskih reči i izraza

cirkularan

cirkularan - značenje

  • kružni, u obliku kruga, koji se kreće u krugu; koji ima karakter cirkulara 1.