Rečnik srpskih reči i izraza

cirkumfleks

cirkumfleks - značenje

  • gramatički: izvijeni akcenat.