Rečnik srpskih reči i izraza

cirkumpolarne zvezde

cirkumpolarne zvezde - značenje

  • astr. zvezde nekretnice koje niti izlaze niti zalate, već im je prividno dnevno kretanje iznad vidika.