Rečnik srpskih reči i izraza

cirkumskripciona bula

cirkumskripciona bula - značenje

  • papska bula kojoj je cilj uređivanje prilika kat. crkve u nekatoličkim zemljama.