Rečnik srpskih reči i izraza

cirkus

cirkus - značenje

  • [l. circus, gr. krug] 1. kod Rimljana: duguljasto-okruglo trkalište zakonje i kola, u kome su priređivane circenzijske igre; 2. danas: okruglo mesto sa amfiteatralnim sedištima za artističke i sl. produkcije (obično pod šatorom).