Rečnik srpskih reči i izraza

cirokumulusi

cirokumulusi - značenje

  • metor. Oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih lotpica, u nizovima ili kao stada belih ovaca.