Rečnik srpskih reči i izraza

cis

cis - značenje

  • [l. cis] 1. sa ove strane (o prostoru); 3 (o vremenu).
  • [l. cis] 2. muzički: ton C povišen za pola tona.