Rečnik srpskih reči i izraza

cisterna

cisterna - značenje

  • 1. bunar za skupljanje kišnice (naročitou bezvodnim krajevima); 2. naročiti vagon za prevoz benzina, ulja, petroleja i dr.