Rečnik srpskih reči i izraza

citotoksičan

citotoksičan - značenje

  • medicinski: koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih seruma da uništaaju ćelije (eritrocite, leukocite i dr.).