Rečnik srpskih reči i izraza

civil

civil - značenje

  • [l. civilis građanski] 1. građanstvo, građanski stalež (za razliku od vojničkog, militera); 2. građanska nošnja; ići u civilu ići u građanskom odelu.