Rečnik srpskih reči i izraza

civilist

civilist - značenje

  • 1. građanin (za razliku od vojnika); 2. nastavnik građanskog (civilnog), naroč. rimskog prava (za razliku od kanoniste i *kriminaliste); 3. studija koji sudi građanske sporove.