Rečnik srpskih reči i izraza

civiliter mortuus

civiliter mortuus - značenje

  • prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako je u životu, tj. bez građanskih prava.