Rečnik srpskih reči i izraza

ćivot

ćivot - značenje

  • U pravoslavnoj crkvi: kovčeg sa moštima nekog svetitelja; kutija u kojoj se čuva evharistija; kivot.