Rečnik srpskih reči i izraza

crvenperka

crvenperka - značenje

  • Bela riba, na prvi pogled slična je žutookoj bodorki, ali je u telu više zaokružena. Srebrnastih je bokova, oči su joj takođe žute s crvenom pegom, ali veće, a hrbat smeđe zelenkast.
  • Naraste najviše do cantimetara dužine i do kilogram težine i izraziti je biljojed. Najčešći primerci su cantimetara dužine i pola kilograma težine. Živi u tišim i mirnijim vodama gde ima podvodnog bilja. Uz biljnu hranu traži crviće i larve, te planktone biljnog porekla. Pliva u jatima, a mresti se u aprilu i maju, pri temperaturi 16-stepeni Celzijusa. Za razliku od žutooke bodorke, koja ima u bočnoj pruzi do ljuski, crvenperka ima 4Telo crvenperke je spljoštenije i okruglije od tela žutooke, a deo između trbušne i podrepne peraje završava oštrijim bridom. Prsna i leđna peraja su bledocrvena, a ostala crvena.