Rečnik srpskih reči i izraza

CSS

CSS - značenje

  • Cascading Style Sheets
  • Kaskadni stilovi se koriste za definisanje jednog ili više različitih stilova na web strani ili na grupi strana. Mogu se postaviti stilovi slova (npr. font Arial, veličina boja plava) ili stilovi izgleda strane, koji se zatim automatski jednostavno primjenjuju na krairanje novih strana. Ova tehnika je korisna, ali je treba pažljivo primjenjivati, jer različiti čitači web strana mogu različito interpretirati isti stil.