Rečnik srpskih reči i izraza

Čuikuikamata

Čuikuikamata - značenje

  • Najveći rudnik bakra pod otvorenim nebom, nalazi se u Čileu. Najdublji rudnik ovog metala je Karletonvil u Južnoj Americi sa dubinom od 3.5m.
  • Iskopana zemlja se prosejava, a onda se uz pomoć bagera, odlaže sloj po sloj. Rezultat je čudan, lepezast izgled predela.