Rečnik srpskih reči i izraza

ćurdija

ćurdija - značenje

  • (tur.) Kratak krzneni kapu; dug ženski kaput bez rukava od belog, crnog ili crvnenog sukna.