Rečnik srpskih reči i izraza

Cvetković

Cvetković - značenje

  • Umetnik po životu i ubeđenju (1847-194je bio prava figura svog vremena. Kritika ga je ocenjivala kao "šaloozbiljnog", "protivurečnog", "paradoksalnog". Pored ilustracije i karikature bavio se poezijom, prozom i pozorištem.