Rečnik srpskih reči i izraza

cvinglijanci

cvinglijanci - značenje

  • pristalice cvinglijanizma, učenja verskog reformatora Ulriha Cvingli-ja (1484-1531).