Rečnik srpskih reči i izraza

decimalan

decimalan - značenje

  • desetni, koji se sastoji od deset delova; decimalni razlomak mat. desetni razlomak, tj. običan razlomak čiji je imenitelj dekadna jedinica ; decimalni račun račun sa decimalnim razlomcima; decimalni spstem brojni sistem čija je osnova broj 10; dec, decimalna vaga* vaga sastavljena od dvokrake raznokrake poluge, kod koje održava ravnotežu sa telom koje se meri deset puta lakši teg.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja