Rečnik srpskih reči i izraza

determinativan

determinativan - značenje

  • odredan, koji određuje; gram . odredbeni; up. determina tiv.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja