Rečnik srpskih reči i izraza

difrakcija

difrakcija - značenje

  • lomljenje, prelamanje savijanje; fiz. spajanje svetlosti usled prolaska kroz uzan procep, otvor ili pored uskog neprovidnog tela i nastajanje pojava koje počivaju na interferenciji.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja