Rečnik srpskih reči i izraza

dija-

dija- - značenje

  • [grč. dia] predmetak u složenicama sa značešem: kroz, skroz, u, na, duž, preko, za, uza, raz-, pro-, i dr.; up. *dia-.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja