Rečnik srpskih reči i izraza

dijeceza

dijeceza - značenje

  • gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih delova rimskog carstva; danas se upotrebljava samo u crkvenoj upravi (kod pravoslavnih: vladičanstvo; kod katolika: biskupija; kod protestanata: parohija koja stoji pod jednim superintenda

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja