Rečnik srpskih reči i izraza

dislokacija

dislokacija - značenje

  • premeštanje, razmeštanje; podela, razdeoba; voj . razmeštaj trupa po izvesnoj oblasti; geol . pucanje Zemljine kore i poremećaji koji su s tim u vezi; ied. iščašenje, uganuće; dislok & ciona karta mapa iz koje se vidi kako su trupe razmeštene u nekoj oblasti.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja