Rečnik srpskih reči i izraza

diversifikacija

diversifikacija - značenje

  • Investiranje u različite vrste hartija od vrednosti ili u instrumente štednje kako bi se preraspodelio rizik i time smanjio gubitak.
  • U bankarstvu, ovaj pojam označava plasman aktive neke banke na veću grupu zajmotražilaca radi očuvanja kvaliteta aktive portfelja zajmova na prihvatljivom nivou i stalnog dohotka, kao i radi smanjenja kreditnog rizika ili potencijalnih gubitaka kad dužnik odlaže plaćanje.
  • Potrebno je da banka selektivno preraspodeljuje rizik: prema vrstama ulaganja, dužnicima, zemljama, valutama, rokovima dospeća i dodatnim obezbeđenjima kredita.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja