Rečnik srpskih reči i izraza

download

download - značenje

  • Kopiranje datoteke sa nekog udaljenog računara na lokalni računar. Taj postupak se primjenjuje npr. kada sa mreže preuzimate besplatne programe. Suprotna akcija se naziva upload. Tada se sa lokalnog računara datoteka prenosi na udaljeni server.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja