Rečnik srpskih reči i izraza

dresina

dresina - značenje

  • mašina za samovožnju pomoću nogu, sa dva točka koji stoje jedan za drugim, prethodnica današnjeg točka, velosipeda (pronašao je, 1816, K . Ogeziz Virtemberga, po kome je i dobila ime); danas: mala i laka kola, na četiri točka, koja ljudi sami teraju po železničkom koloseku, upotrebljava se za prevoz železničkog osoblja koje pregleda i opravlja prugu; motorna dresina ona koju tera motor.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja