Rečnik srpskih reči i izraza

džaul

džaul - značenje

  • fiz. jedinica za rad u apsolutnom sistemu, = 10^7 erga (naziv u čast engleskog fizičara Džaula , Joule, 1818 - 1889).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja