Rečnik srpskih reči i izraza

efektni

efektni - značenje

  • stvarni, istinski; koji je u vezi sa efektima, koji se tiče efekata; efektna berza mesto gde trgovci zaključuju poslove sa hartijama od vrednosti i menične poslove; "efektni posao ili efektna trgovina v. efekti .

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja