Rečnik srpskih reči i izraza

egzekutivan

egzekutivan - značenje

  • izvršan, koji izvršuje, izvršni; egzekutivna komanda voj. odred vojnika koji se upućuje radi izvršenja neke kazne ili presude; *egzekutivni proces prav. kratak pravni postupak u cilju izvršenja donesene zakonske presude.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja