Rečnik srpskih reči i izraza

ekstravertan

ekstravertan - značenje

  • upravljen, okrenut napolje; ekstravertne ličnosti psih. po Jungu , to su aktivne ličnosti, one koje vole da semešaju sa svetom, koje vole i traže društvo i stvarnost (supr. intravertne ličnosti) .

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja