Rečnik srpskih reči i izraza

ekvilibrijum indiferencije

ekvilibrijum indiferencije - značenje

  • fil. ravnoteža dvaju suprotnih motiva, dveju suprotnih pobuda; up. Buridanov magarac .

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja