Rečnik srpskih reči i izraza

elastičan

elastičan - značenje

  • pružljiv, gibak, rastegljiv;okretan, spretan, lak pri radu i kretanju; elastična granica granica do koje tela mogu, kad prestane dejstvo spoljnje sile na njih, da ponovo prime svoj prvobitni oblik, a kada se ta granica pređe, onda zauvek ostaju po obliku promenjena; elastični modu recipročna vrednost koeficijenta elastičnosti .

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja