Rečnik srpskih reči i izraza

emancipacija

emancipacija - značenje

  • kod Rimljana: oslobođenje jednog člana porodice od vlasti starešine porodice; u današnjem pravu: oslobođenje dece odočinske ili starateljske vlasti,postojanje punoletnim: figurativno: oslobođenje stanja zavisnosti i ograničenja slobode, napr. robova, Jevreja, žena, škole od crkve, crkve od države itd.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja