Rečnik srpskih reči i izraza

epizodan

epizodan - značenje

  • umetnut, sporedan, uzgredan u slaboj ili ni u kakvoj vezi sa celinom; epizodna pesma sporedna pesma, umetnuta pesma.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja