Rečnik srpskih reči i izraza

evakuirati

evakuirati - značenje

  • voj. isprazniti, izići iz, napustiti (kasarnu, varoš, zauzeti kraj itd.); medicinski čistiti, iščistiti, isprazniti, izbaciti iz tela nečistoću.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja