Rečnik srpskih reči i izraza

fabrikacija

fabrikacija - značenje

  • proizvođenje; prerada, prerađivanje (sirovina); figurativno: izmišljanje, kovanje (laži).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja