Rečnik srpskih reči i izraza

fabrikant

fabrikant - značenje

  • vlasnik (ili: sopstvenik) fabrike , tvorničar, proizvođač fabričke robe.