Rečnik srpskih reči i izraza

fabrikat

fabrikat - značenje

  • potpuno prerađena roba, tj. roba koja se, po izlasku iz fabrike, više ne prerađuje.