Rečnik srpskih reči i izraza

fabula

fabula - značenje

  • 1. basna, priča u kojoj se prikazuju događaji čiji su junaci životinje, koje misle, rade, govore i ponašaju se kao ljudi, obično sa ciljem da pouči ili da ismeje mane i slabosti ljudske. Kao pisci ovakvih priča čuveni su: Ezop, Lafonten,Lesing, Krilov, Dositej Obradović i dr.; 2. izmišljotina, bajka; laž; 3. predmet, sadržina (drame, epa, priče itd.).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja