Rečnik srpskih reči i izraza

fabulacija

fabulacija - značenje

  • Mogućno ali ipak izmišljeno sećanje koje popunjava praznine u sećanju.