Rečnik srpskih reči i izraza

facijalni

facijalni - značenje

  • lični, lica, koji se tiče lica, koji pripada licu; facijalna linija (nl. linea facialis) crta lica; facijalni nerv anatomski: živac lica, pokretač mišića lica i pljuvačnih žlezda.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja