Rečnik srpskih reči i izraza

Facilitator

Facilitator - značenje

  • Facilitator je, u socijalnom radu, uloga stručnih radnika koja uključuje savetovanje, ohrabrivanje, omogućavanje, izražavanje osećanja klijenata, interpretaciju ponašanja, diskusiju alternativnih rešenja situacije, obezbeđenje podrške i sl. U takvim okolnostima socijalni radnik preuzima ulogu omogućivača, pomagača, medijatora i „brokera“ klijenta.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja