Rečnik srpskih reči i izraza

facit

facit - značenje

  • suma, zbir, traženi i nađeni broj; iznos, ishod, rezultat.