Rečnik srpskih reči i izraza

fagot

fagot - značenje

  • Drven duvački instrument sa najdubljim tonovima od svih drvenih instrumenata na duvanje i sa potmulom bojom tona.